POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter
personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic (LSSI-CE), SERVIFIBAL SL informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/s Xarxa/és
Social/és Facebook, Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de SERVIFIBAL SL:

 • NIF: B62008768
 • ADREÇA: SALVADOR ESPRIU 5,08328 ALELLA(BARCELONA)
 • CORREU ELECTRÒNIC: HOLA@SERVIFIBAL.CAT .

L’usuari disposa d’un perfil en la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per SERVIFIBAL
SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti en la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu
consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com
configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

SERVIFIBAL SL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de
contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema
de tractament.

Drets dels interessats

En relació als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició
al tractament de les seves dades de caràcter personal, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant
SERVIFIBAL SL, d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de
  caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació
  disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser
  inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi
  sota el control de SERVIFIBAL SL, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina,
  imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos
  de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció
  del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de
  la conservació d’aquests, dins del termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un
  format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de SERVIFIBAL SL.

SERVIFIBAL SL realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de SERVIFIBAL SL.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir
amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de SERVIFIBAL SL, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços,
imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en
tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o
comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la
pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la
moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat
intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, SERVIFIBAL SL es reserva el dret a
retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

SERVIFIBAL SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell
mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per
part de SERVIFIBAL SL, però si que romandran en la Xarxa Social.

Concursos i promocions

SERVIFIBAL SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari
unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social,
seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap mode, cap de les nostres promocions, ni està
associada a cap d’elles.

Publicitat

SERVIFIBAL SL utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar
les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb
les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de SERVIFIBAL SL perquè
també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

 • Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
 • Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/